Lead Image 1:
Lead image TXT 1: Een impressie van het plan. Afbeelding: KlokGroep

TIEL - Voldoende speelgelegenheid, minder wateroverlast en een nieuwe plek voor de roeken: bouwer KlokGroep zegt er allemaal voor te zorgen, als er maar gebouwd kan worden aan de Echteldsedijk in Tiel. Het bedrijf wacht al twintig jaar op groen licht voor de bouw van drie woontorens.

Onder meer door andere keuzes door de overheid en door verschillende crisissen in de bouwsector kwamen de woontorens aan de Waal er steeds maar niet van. De laatste jaren lag het project weer stil. De gemeente worstelde met bezwaren van omwonenden tegen het verdwijnen van het populierenbosje De Pas op deze plek. Maar nu is er toch een overeenkomst gesloten met de gemeente om de torens met circa honderd appartementen en twaalf lossen woningen te bouwen.

'Ik vind dat we nu wel een keer aan de beurt zijn', zegt directeur Harold van Rooijen. 'De plannen zijn vanaf 1999 in meerdere visies van de gemeente opgenomen. Een groot deel van de omwonenden kocht de woning toen wij al bezig waren met de ontwikkeling van deze locatie. Ze hebben het altijd geweten.'

Positief bijdragen

Het bedrijf constateert dat veel bezwaren van bewoners te maken hebben met de bestaande situatie. Bijvoorbeeld overlast van kwelwater, te weinig parkeerplaatsen en de slechte speelvoorziening in de wijk. 'Wij hebben meegedacht en onderzocht waar we juist positief kunnen bijdragen', stelt een woordvoerder.

'Zo wordt de waterproblematiek minder door de aanleg van wadi's en komt er een veilige speelvoorziening. De benodigde parkeerplaatsen voldoen in elk geval aan de wettelijke norm. Ze krijgen een plek in het plan en niet in de buurt.'

Veel groen terug

De bouwer houdt naar eigen zeggen ook heel serieus rekening met bezwaren van omwonenden tegen de bouw van de torens zelf zoals het verdwijnen van groen en het wegnemen van zon. 'Met een parkstructuur blijft het plan onderdeel van het groene dijkgebied', vertelt de woordvoerder. 'Enkele populieren blijven staan en er worden nieuwe populieren geplant. Er komt dus ook heel veel groen terug. Daarbij wordt een wandelroute gemaakt van de Lijsterstraat naar de dijk die aansluit op de uiterwaarden.'

Wat betreft het wegnemen van zon en privacy is een studie gedaan naar de minst hinderlijk positie. 'De gebouwen zijn qua hoogte lager dan de huidige populieren', merkt de woordvoerder op. 'Wat natuurlijk niet wegneemt dat de beleving anders is.'

Nieuw bos

Heikel punt is de aanwezigheid van roeken in het populierenbosje. Het bedrijf stelt ervoor te zullen zorgen dat deze niet verdwijnen. 'Door middel van verzachtende maatregelen is dit vraagstuk oplosbaar. Een oplossing kan zijn om een nieuw bos aan te leggen. Dit kan dan als vervangende nestlocatie dienen. Dit proces met goed doordacht worden en vervolgens worden vastgelegd in een mitigatieplan in samenspraak met de provincie. Met dit proces zijn we op dit moment bezig.'

Waar het vervangende bos moet komen, staat nog niet vast. Het moet wel in de nabije omgeving gebeuren. Een mogelijke locatie is binnen het plan zelf, in de uiterste punt van de Echteldsedijk en de Nachtegaallaan.

Zie ook:

Door: Menno Provoost

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 373 398 46