Zelfbewoningsplicht en anti-speculatie op woningmarkt Beuningen - RegioTV Tiel

De plannen zouden vooral voor nieuwe bouwprojecten zijn, zoals bij Ewijk Foto: John Beckmann

De plannen zouden vooral voor nieuwe bouwprojecten zijn, zoals bij Ewijk Foto: John Beckmann

BEUNINGEN - Het college van B&W van Beuningen gaat de komende tijd onderzoeken hoe de woningmarkt kan worden verbeterd, met name voor starters. Volgens wethouder Sijmen Versluijs komt het college volgend voorjaar met voorstellen naar de gemeenteraad. Hij deed deze toezegging op aandrang van diverse partijen in de raad.

Bouwplannen

Het gaat vooral over zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebedingen. Waarschijnlijk kan dat in eerste instantie vooral bij bouwplannen en nieuwe bestemmingsplannen. Bij reeds bestaande woningen wordt dat naar mening van de wethouder ingewikkelder.

De raadsleden Freek van Teeseling (GroenLinks) en Henk Plaizier (VVD) wezen de wethouder erop dat ook de gemeente Nijmegen hier mee bezig is.

Aansluiten bij Nijmegen

"De gemeente Beuningen kan op ambtelijk niveau aansluiten bij de voorstellen die worden ontwikkeld door Nijmegen. Zo kunnen zelfbewoningsplicht en anti-speculatie voorstellen ook in Beuningen sneller worden ingevoerd," zo zei Van Teeseling.

Versluijs zei zeker te zullen kijken naar concrete voorstellen waar Nijmegen mee komt. De wethouder hield wel een slag om de arm, omdat er nog goed moet worden gekeken naar de juridische aspecten. Heel veel gemeenten in ons land worstelen momenteel met deze problematiek.

Concrete uitwerking

Raadslid Rob Martinus (CDA) drong aan op urgentie bij het college om hierover snel met plannen te komen.

Het Beunigse college heeft eind vorig jaar al een nota gepubliceerd over de mogelijkheden om speculatie met betaalbare koopwoningen te voorkomen. Die nota moet nog concreet worden uitgewerkt.

Deel dit artikel