Woningcorporaties Talis en WoonGenoot gaan fuseren - RegioTV Tiel

Het woonzorggebouw Aaron met 91 appartementen dat Talis laat bouwen in Nijmegen Noord Foto: Talis

Het woonzorggebouw Aaron met 91 appartementen dat Talis laat bouwen in Nijmegen Noord Foto: Talis

NIJMEGEN - Woningbouwverenigingen Talis en WoonGenoot hebben goedkeuring ontvangen van de minister om per 1 januari 2022 te fuseren. Eerder stemden de huurdersbelangenorganisaties Accio en Omslag, de gemeenten, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de ondernemingsraden al in met de voorgenomen fusie. Woongenoot benaderde vorig jaar Talis al omdat het als kleine corporatie met maar 1500 woningen te klein is om ook op middellange termijn bij te kunnen dragen aan de vraagstukken rondom volkshuisvesting in de stad.

In februari ondertekenden beide corporaties de intentieovereenkomst en ging het fusieonderzoek van start. Ben Wouters, interim-bestuurder WoonGenoot: “De goedkeuring van de minister, in deze vertegenwoordigd door de Autoriteit woningcorporaties, is een belangrijke mijlpaal die de weg opent naar de integratie van beide organisaties.” De huurdersverenigingen reageren ook positief, mede omdat het samengaan voordelen oplevert. “Zo hebben we als huurdersverenigingen nu al samen bereikt dat het servicefonds beter wordt voor alle huurders”, vertelt de voorzitter van huurdersvereniging Accio, Riek Janssen.

Kansen om goede te doen

Een belangrijke meerwaarde voor de fusie is de aanpak van het vastgoed. De woningen van beide corporaties liggen in een aantal wijken naast elkaar, zoals Hatert, Meijhorst, Lindenholt en Nijmegen-Noord. Met grote vraagstukken als de druk op de woningmarkt, verduurzaming, leefbaarheid en het aantal toenemende bewoners met een zorgvraag, liggen hier volgens Talis en Woongenoot, kansen om samen het goede te doen voor de huurders en de stad.

Door de fusie wordt Talis één van de grootste woningcorporaties in Nijmegen en omgeving. De twee gaan vanaf 1 januari 2022 verder onder de naam Talis en komen samen op zo'n 15.000 woningen. Woonwaarts heeft zo’n 11.000 woningen (in Nijmegen, Druten en Beuningen), Portaal 11.000 woningen (in Nijmegen). Huurders, woningzoekenden en relaties ontvangen tijdig bericht over de veranderingen.

Deel dit artikel