Politie Oost-Nederland neemt herzieningsverzoek Villamoord zeer serieus - RegioTV Tiel

Lead Image 1:
Lead image TXT 1: Het politiebord bij het bureau in Arnhem. Foto: Jasper Lindner / Omroep Gelderland
Lead Image 2:
Lead image TXT 2: De Hoge Raad bepaalt of de zaak wordt herzien. Foto: Ekaterina Bolovtsova via Pexels
Rechercheurs zouden de verdachten onder grote druk hebben gezet. Foto: reconstructie Omroep Gelderland

Rechercheurs zouden de verdachten onder grote druk hebben gezet. Foto: reconstructie Omroep Gelderland

APELDOORN - De Arnhemse Villamoord staat officieel in de boeken als opgelost, maar is dat echt zo? Een nieuwe documentaireserie van KRO-NCRV heeft de zaak weer vol in de schijnwerpers gezet. Ook de Politie Oost-Nederland wil graag dat voor eens en voor altijd duidelijk wordt of het recht zijn beloop heeft gehad.

De Arnhemse Villamoord
Op 2 september 1998 wordt een 63-jarige vrouw in haar villa aan de Apeldoornseweg om het leven gebracht. Een 33-jarige kennis die op bezoek is, raakt gewond en houdt zich dood. Uiteindelijk worden negen mannen veroordeeld tot celstraffen van vijf tot twaalf jaar.

Begin 2014 ontstaat twijfel of de veroordeelde mannen echt verantwoordelijk zijn voor de Arnhemse Villamoord. Onderzoekers van de Universiteit Maastricht concluderen dat twee veroordeelden onder grote druk een valse bekentenis hebben afgelegd, waarop de totale veroordeling rust.

Eerste herzieningsverzoek

De storm gaat daarna liggen, maar laait in 2020 weer op dankzij advocaat Paul Acda. Hij staat vier veroordeelden bij en de nabestaanden van een vijfde verdachte die zelfmoord pleegde. Acda doet een herzieningsverzoek: op basis van nieuwe gegevens, die de rechter mogelijk tot een ander oordeel doen komen, wil Acda de zaak opnieuw voor laten komen.

In april van dit jaar wijst de Hoge Raad het herzieningsverzoek af. Een domper voor de zeven veroordeelden, die hoopten dat het recht zich voor hen ten goede zou keren. Daarmee is de kous echter nog niet af.

KRO-NCRV start met een nieuw seizoen over de Villamoord. Daarin wordt het beeld geschetst dat de onderzoeksleider van het politieteam tegen het gerechtshof loog over de manier waarop de negen verdachten in beeld kwamen bij de politie. Advocaat Acda ziet voldoende informatie om nóg een herzieningsverzoek in te dienen.

Politie-eenheid schrikt

Dit keer liggen de zaken anders, zo lijkt het. De Politie Oost-Nederland, die meekijkt naar de documentaireserie, schaart zich deze week achter het herzieningsverzoek.

Organisatiebreed is de politie geschrokken van de tv-uitzendingen, zegt plaatsvervangend hoofd communicatie Nanda Redder. De uitzendingen hebben impact gehad op medewerkers in de eenheid en daarbuiten, legt ze uit aan Omroep Gelderland.

Afbeelding
Het politiebord bij het bureau in Arnhem. Foto: Jasper Lindner / Omroep Gelderland

"In de laatste serie zijn er mogelijke handelingen van politiemedewerkers belicht die niet eerder bekend waren en die sterk raken aan de integriteit van de politie", aldus Redder. "Daar zit onze schrik, want wij hechten veel belang aan de integriteit van onze organisatie. Als er sprake is van mogelijke integriteitsschendingen, is het van belang dat dit goed wordt onderzocht."

Integriteitsschending

De Politie Oost-Nederland wil niet zeggen dat de collega's eind jaren negentig hun werk niet naar behoren deden. Wel neemt de eenheid het herzieningsverzoek zeer serieus. De documentaireserie impliceert namelijk integriteitsschending. Op het moment dat er zulke ernstige aantijgingen zijn, vindt de politie het van belang dat er goed onderzoek wordt gedaan.

Zie ook: 'Zaak Villamoord Arnhem belangrijker dan Puttense moordzaak'

"De politie heeft hier ook een eigenstandige verantwoordelijkheid in en kan hier ook zelf onderzoek naar doen", zegt Redder namens de Politie Oost-Nederland. "Dit hebben we ook overwogen. In dit geval is het echter zo dat verschillende mogelijkheden afvallen. Bijvoorbeeld omdat de desbetreffende collega’s niet meer in dienst zijn, feiten zijn verjaard en het mogelijk in de weg kan gaan staan van een eventuele heropening van de zaak - omdat de herziening zich ook primair lijkt te richten op de integriteit."

Afbeelding
De Hoge Raad bepaalt of de zaak wordt herzien. Foto: Ekaterina Bolovtsova via Pexels

"We hebben dus verschillende opties overwogen. De uitkomst hiervan is dat het aangekondigde herzieningsverzoek in onze ogen dan de enige juiste manier is om hier goed onderzoek naar te laten doen. Dit is van groot belang voor de destijds veroordeelden. Ook verdienen betrokken collega’s het dat de aantijgingen goed worden onderzocht", legt Redder uit.

Wachten op Hoge Raad

In april vorig jaar wees de Hoge Raad het herzieningsverzoek van advocaat Acda af. Nu schaart de politie zich dus achter het herzieningsverzoek. Of dat de kansen op een officiële herziening vergroot, is afwachten. Als de Hoge Raad ook het tweede verzoek tot herziening afwijst, dan komt er bij de Politie Oost-Nederland een nieuw beoordelingsmoment. "En daar gaan we nu nog niet op vooruitlopen", aldus Nanda Redder.

Deel dit artikel