RegioTV Tiel - Nieuws

De Vaalt bij Medel Foto: RegioTV Tiel

De Vaalt bij Medel Foto: RegioTV Tiel

ECHTELD - De tankslag, zo wordt het in de volksmond al genoemd; de ruzie die is ontstaan om een onbemand tankstation bij industrieterrein Medel. K3 Delta wil op het terrein van de voormalige boerderij De Vaalt een tankstation mogelijk maken dat vervolgens geëxploiteerd gaat worden door Shell. Van Dijkhuizen claimt echter een voorkeursrecht te hebben op Medel als het gaat om tankstations. Om het onbemande tankstation mogelijk te maken moet de gemeenteraad van Neder-Betuwe op 10 december een bestemmingsplanwijziging goed keuren.

Het dossier zit lastig in elkaar; afspraken die niet op papier staan, maar wel wordt beaamd door bestuurders van destijds, regelingen die in de tussentijd zijn veranderd, hoort het betreffende stuk grond nu wel bij Medel of niet; ga er maar aanstaan als gemeenteraad. Van Dijkhuizen wil een gigantische schadeclaim neerleggen bij de gemeente Neder-Betuwe als de plannen voor het Shelltankstation doorgaan en is vast van plan zijn gelijk te halen. Inmiddels zijn diverse betrokkenen, waaronder ambtsdragers van toen en nu gedaagd om onder ede voor de rechtbank bevraagd te worden.

Het college van Neder-Betuwe stelt dat er niets in de weg staat om het bestemmingsplan te wijzigen, Van Dijkhuizen ziet dat anders. "Het staat Van Dijkhuizen vrij om bij de Raad van State in beroep te gaan tegen het te nemen besluit", aldus de advocaat van de gemeente Neder-Betuwe.

Deel dit artikel