Tiel haakt aan bij landelijk protest tegen zorgtekorten - RegioTV Tiel

Fractievoorzitter van de PvdB Wim de Boer voor de bibliotheek. Foto: Omroep Gelderland

Fractievoorzitter van de PvdB Wim de Boer voor de bibliotheek. Foto: Omroep Gelderland

TIEL - Het sluitend krijgen van de begroting van Tiel is een waanzinnige uitdaging en zelfs zonder corona al een onmogelijke opgave. Dat stelt de grootste partij van de stad, de PvdB, in een brief aan de ministers Ollongren en Hoekstra. Tiel sluit zich aan bij een landelijke actie voor meer zorggeld.

Op 2 juli is er een landelijke actiedag onder de naam #gemeenteninnood. Op die dag is er een overleg tussen de Kamercommissie Binnenlandse Zaken en de minister over de gemeentefinanciën. Veel gemeenten roeren zich vanwege hoge tekorten op de jeugdzorg en Wmo. Zij hebben deze taken toebedeeld gekregen maar krijgen er te weinig geld voor, stellen zij.

Ook Tiel wil op die dag duidelijk maken dat het zo niet langer gaat. Omdat het niet de bedoeling is een massale bijeenkomst te houden, sturen burgemeester Hans Beenakker en wethouder Carla Kreuk een videoboodschap in. Deze gaat vergezeld van een brandbrief van de voltallige raad. 'We moeten echt onderstrepen dat het zo niet meer gaat', zegt Kreuk. 'Er moet wat gebeuren aan de enorme tekorten die er zijn.'

'Je moet niet vergeten dat het de gemeenten zijn die zorgen voor het basisvoorzieningenniveau in ons land', zegt Beenakker. 'We lijken af te stevenen op een afbraak van het voorzieningenniveau. De schouwburg, het zwembad; dat raakt niet alleen Tiel maar de hele regio.'

'Afbraak van voorzieningen'

De PvdB haakt aan bij het initiatief #StopLokaleBezuinigingen van wethouder Marinka Mulder uit Renkum. 'We hebben de afgelopen jaren al 5 miljoen extra uitgetrokken voor de jeugdzorg en de Wmo', zegt fractievoorzitter Wim de Boer. 'Er gaat veel te veel geld naar die zorg en er zit geen einde aan. Investeringen stagneren daardoor. Je kunt niet stoppen met investeren in de stad en alles achteruit laten gaan.'

Het is al de vraag of de huidige voorzieningen in stand kunnen blijven. 'We komen straks op het cruciale punt dat dat mogelijk niet meer kan', aldus De Boer. 'Dat je bijvoorbeeld afscheid zou moeten nemen van schouwburg Agnietenhof.'

Het lukte Tiel met een pakket aan bezuinigingen en het verhogen van de lokale lasten vorig jaar al niet om de meerjarenbegroting rond te krijgen. Voor dit jaar staat er een voorlopig tekort van 1,7 miljoen. Circa een miljoen aan directe kosten van de coronacrisis is daar nog niet in meegenomen.

'Dan maar geen sluitende begroting'

De Boer ziet weinig heil in het sterk verhogen van de lokale lasten, dus zal er toch verder bezuinigd moeten worden. Maar ook daaraan zit een grens. 'Het is niet wat je wilt', zegt De Boer. 'Maar het kan zijn dat we op een gegeven moment zeggen: we kunnen niet verder bezuinigen. Dan maar geen sluitende begroting en kijken wat de reactie is.'

Op dat punt is de PvdB nog niet. Tiel heeft de behandeling van de nota met het financiële perspectief voor de komende jaren uitgesteld vanwege de onduidelijkheid over de kosten van en compensatie voor de coronamaatregelen. De hoop is ook wat dat betreft gericht op de hogere overheden: de provincie en het rijk.

'De financiële tegemoetkoming moet gewoon op orde zijn', zegt de fractievoorzitter. 'Als je 4 miljard uittrekt om KLM te redden en je laat heel veel gemeenten kopje onder gaan, dat kan ik niet verkroppen. Moet je kijken hoeveel voorzieningen je overeind houdt als je dat bedrag ook in de gemeenten steekt.'

Zie ook:

Door: Menno Provoost

Deel dit artikel