Standplaatsen Nijmegen verdeeld op basis van loting - RegioTV Tiel

Standplaats in centrum Nijmegen. Foto: Google Maps

Standplaats in centrum Nijmegen. Foto: Google Maps

NIJMEGEN - Standplaatsen en marktplaatsen in Nijmegen worden voortaan verdeeld op basis van loting. Dat staat in de Marktverordening 2020 die het college van Nijmegen heeft vastgesteld. Verdeling op basis van loting is volgens het college het eerlijkst.

De regels uit het standplaatsenbeleid van 2017 bleken voor meerdere interpretaties vatbaar. Ze waren onduidelijk en moeilijk uitvoerbaar, zo schrijft het college aan de raad. 'Dat heeft ook geleid tot gerechtelijke procedures. Het beleid moet helder zijn en de procedure van verdeling van standplaatsen moet transparanter plaatsvinden. Met gelijke rechten voor alle geïnteresseerde ondernemers.'

Schaarse vergunning

Een standplaatsvergunning is een zogenoemde schaarse vergunning. Dat is een vergunning waarvan er maar een beperkt aantal kan worden verleend, terwijl er meer potentiële gegadigden zijn. Daarbij moet het college voldoen aan het gelijkheidsbeginsel.

Voor de verdeling van de vergunningen heeft het college er dus voor gekozen om te loten. 'Iedere vergunbare aanvraag heeft hierdoor een gelijke kans' zo stelt het college. En het is volgens het gemeentebestuur eerlijker dan andere systemen zoals het verlenen van punten voor de uitstraling van een kraam omdat die al snel subjectief kunnen zijn.

Vijf vaste standplaatsen in centrum

In het centrum moeten uiteindelijk maar vijf vaste standplaatsen overblijven. Daarmee wil het college ervoor zorgen dat bezoekers goed kunnen blijven lopen in het centrum en de beleving van de historische binnenstad behouden. Een kleine uitzondering wordt er gemaakt voor Plein 1944 en de Waalkade tijdens de winter, zodat daar nog wel een oliebollenkraam neergezet kan worden.

Vergunningen voor standplaatsen worden voor maximaal vijf jaar verleend. Dat is volgens het college nodig om degene die hem heeft niet te veel te bevoordelen ten opzichte van degenen die achter het net hebben gevist. In recente rechtszaak hierover tussen de gemeente en een standplaatshouder oordeelde de rechter dat vijf jaar een redelijke termijn is. Marktstandplaatsen houden hun termijn van tien jaar om zo de verschillende markten voor de Waalstad te behouden.

Standplaatsen Goffertconcerten vervallen

Bij de Muntweg komen geen standplaatsen meer tijdens concerten in het Goffertpark omdat daarvoor de ruimte te beperkt is en omdat het te veel handhaving kost die dan juist nodig is bij het concert. Voor de concerten van deze zomer wordt nog een uitzondering gemaakt vanwege het overgangsrecht.

 

 

Deel dit artikel