West Betuwe schrapt mogelijkheid woonhotels uit beleid - RegioTV Tiel
Ankeiler: West Betuwe schrapt de optie voor twee locaties voor grootschalige opvang van arbeidsmigranten vooralsnog uit het beleid. Dat heeft de gemeenteraad besloten.

GELDERMALSEN - West Betuwe schrapt de optie voor twee locaties voor grootschalige opvang van arbeidsmigranten vooralsnog uit het beleid. Dat heeft de gemeenteraad besloten. De raad wil eerst in een werkgroep onderzoeken of zulke grote woonlocaties gewenst zijn en - zo ja - hoe dat dan geregeld moet worden.

Er zijn allerlei regels opgesteld om de huisvesting van arbeidsmigranten in West Betuwe beter te regelen. Bijvoorbeeld over de registratie van de werknemers, de minimale wooneisen en dat er een aanspreekpunt voor de migranten komt bij de gemeente.

Ook is er nu bepaald dat er voor de seizoensarbeid bij agrarische bedrijven in principe maximaal 40 mensen kunnen wonen die daar ook werken. Buiten de agrarische sector mogen bijvoorbeeld in lege gebouwen kleinschalige woongelegenheden gemaakt worden met maximaal 25 woonruimtes.

De raad wil echter nog niet aan het voorstel om twee grootschalige woonlocaties in het beleidsplan op te nemen. Deze zijn bedoeld voor de werknemers van de distributiecentra van Albert Heijn en Blokker en voor de werknemers van veiling Fruitmasters.

Raad wil eerst oordeel van werkgroep

Deze bedrijven en de uitzendbureaus ijveren al jaren voor specifieke woongebouwen voor de werknemers dicht bij het bedrijf. De mogelijkheid om zo'n initiatief te ontwikkelen zat in het beleidsplan.

Volgens wethouder Annet IJff betekende dat niet dat er ook goedkeuring gegeven moest worden voor de plannen. Ze moeten aan allerlei voorwaarden voldoen en er zou bijvoorbeeld ook draagvlak in de buurt moeten zijn.

Maar de gemeenteraad vreest dat er geen weg terug is als de mogelijkheid voor grootschalige huisvesting in het beleid wordt opgenomen. Alle passages hierover worden daarom geschrapt totdat een raadswerkgroep een oordeel gevormd heeft over de woonhotels.

'Handhaving moet meer klantvriendelijk'

De overige regels zijn wel per direct van kracht. Dat wil niet zeggen dat handhavers komend oogstseizoen al naarstig opzoek gaan naar overtredingen van het beleid, belooft de wethouder. Er geldt een overgangsperiode en coulance voor bedrijven die te goeder trouw zijn.

Het is sowieso een wens van de raad om de handhaving In West Betuwe op een andere manier uit te gaan voeren. Er is onvrede over de manier waarop de regionale Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) dit aanpakt. Zo kreeg een volkstuinvereniging in Heukelum een dwangsom opgelegd omdat er wat 'illegale' kippen scharrelden.

De raad denkt dat handhaving op een meer klantvriendelijke manier kan als het lokaal georganiseerd wordt. Er is daarom opdracht gegeven aan de wethouder om zelf mensen aan te stellen die toezicht houden op de naleving van de nieuwe regels voor huisvesting van arbeidsmigranten.

Zie ook: woonhotels voor werknemers heet hangijzer in Geldermalsen

Deel dit artikel