Ankeiler: Natuurliefhebbers, recreanten, rivierbeheerders, schoolkinderen en natuurlijk het bedrijf zelf.

- Natuurliefhebbers, recreanten, rivierbeheerders, schoolkinderen en natuurlijk het bedrijf zelf. Zo'n beetje iedereen moet profiteren van de plannen van grondstoffenleverancier Dekker met de Willemspolder bij IJzendoorn. Alleen de agrarische sector moet inleveren.

Na vele jaren van voorbereiding ligt vanaf deze week het voorontwerp bestemmingsplan voor de eerste fase van het plan met de Willemspolder bij IJzendoorn ter inzage. Het plan bundelt een aantal doelstellingen.

In de eerste plaats die van het bedrijf Dekker zelf. Dat is van plan om de komende tien jaar zo'n zeven miljoen kuub aan zand, grint en klei uit het gebied te halen. Daarbij wordt er op de plek van de oude steenfabriek een nieuw bedrijfsterrein ontwikkeld om ook na die periode grondstoffen van elders te klasseren en op en over te slaan.

Centrum voor overslag grondstoffen

Met de eigen haven moet IJzendoorn een belangrijk centrum worden in het overslaan van grondstoffen van grote op kleinere schepen die dan verder over de Waal naar Rotterdam of over het Amsterdam-Rijnkanaal richting Utrecht en Amsterdam gaan. Van vervoer over de weg zal volgens het bedrijf geen sprake zijn.

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de plannen. Om de machines aan te drijven wordt er een drijvend zonneveld van zes hectare aangelegd. Dekker onderzoekt nog met de gemeente Neder-Betuwe of er ook windmolens komen. Daarbij moet het bedrijventerrein plaats gaan bieden aan start-ups op het gebied van duurzaamheid. Bijvoorbeeld bedrijven die zich richten op waterstof als brandstof voor de scheepvaart.

70 hectare nieuwe natuur

Met het ontzanden ontstaat een meer waterrijk natuurgebied waar allerlei soorten flora en fauna goed gedijen. Er ontstaat zo'n zeventig hectare nieuwe natuur. Met het verdwijnen van agrarische grond, loopt de stikstofuitstoot terug. Zoals ook op andere plaatsen langs de rivier komen er waarschijnlijk runderen en paarden om het gebied te begrazen.

Voor het opnieuw inrichten van de Willemspolder wordt alleen materiaal uit het gebied zelf gebruikt, zegt Dekker toe. Er is dan dus geen sprake van verondieping met eventueel verontreinigd materiaal van elders zoals dat bij diverse plassen in de uiterwaarden speelt.

Het gebied wordt toegankelijker gemaakt voor recreatie met paden, een 'beweeg- en beleefroute' en bijvoorbeeld een replica van een uitkijktoren of redoute uit de Spaanse tijd. Er komt informatie over de culturele achtergrond van het gebied en een lesprogramma voor basisschoolkinderen.

Hoogwatergeul nog niet benut

Door het vele afgraven kan de Willemspolder in potentie ook behoorlijk bijdragen aan een snellere afvoer van rivierwater en daarmee de hoogwaterveiligheid. Toch wordt die potentie op dit moment niet benut. Er is geen doelstelling vanuit het Rijk waar het project op dit moment bij aan kan sluiten.

Later kan de potentie wel benut worden door de weg naar de oude steenfabriek af te graven die als een soort dam werkt. Op dat moment ontstaat er een zogenoemde mee stromende hoogwatergeul. In verband met andere effecten op de rivier, zoals het dichtslibben van de vaargeul, wordt daar op dit moment geen vergunning voor verleend.

Zie ook: Grote plannen langs rivier tussen Tiel en Dodewaard