Bevat Video: Video
Lead image 1:
Lead image TXT 1: Deze bijzondere beuk in IJzendoorn komt zeker op de lijst. Foto: Omroep Gelderland
Ankeiler: Kapvergunningen zijn altijd aanleiding voor discussie. In Neder-Betuwe denken ze er iets op gevonden te hebben, maar daar is ook weer discussie over.

- Kapvergunningen zijn altijd aanleiding voor discussie. In Neder-Betuwe denken ze er iets op gevonden te hebben, maar daar is ook weer discussie over.

Een schamele tweehonderd bomen staan vooralsnog op de lijst van bomen die in de gemeente Neder-Betuwe bescherming moeten genieten. Maar wethouder Stefan van Someren wil dat de inwoners flink gaan meedenken om de lijst uit te breiden.

"Ik wil de mensen allemaal oproepen om te kijken in hun eigen omgeving welke bomen nou beeldbepalend zijn voor hun dorp", zegt hij. "We moeten met z'n allen bepalen welke bomen het beschermen waard zijn."

Bekijk hier de reportage, de tekst gaat daarna verder:

Over de achtergrond van dit besluit is de wethouder duidelijk. De gemeente wil af van de kapvergunning die nodig is voor elke boom van een bepaalde dikte. "Het levert een hele hoop rompslomp op", zegt Van Someren, "zowel voor onze organisatie als voor de inwoners. Er moet voor heel veel bomen een kapvergunning aangevraagd worden terwijl je eigenlijk toe wil naar het bepalen van welke bomen je als gemeente wilt beschermen."

'Het overgrote deel wordt vogelvrij'

Maar dit beleid is niet onomstreden. "Ik vind dat een heel slecht plan", zegt Joop de Jonge. Als raadslid van de Partij voor de Dieren in Buren volgt hij dit beleid dat zijn gemeente al eerder heeft ingezet met argusogen. "In het kader van deregulering draaien ze het om: we beschermen een paar bomen. Het overgrote deel wordt gewoon vogelvrij. Dat mag gekapt worden als mensen daar zin in hebben. En dat is heel fout."

Omdat er geen vergunningen meer nodig zijn, is het lastig te bepalen in hoeverre het bomenbestand is uitgedund. Maar volgens De Jonge is het evident dat er veel meer gekapt wordt. "Bomen brengen geld op", zegt hij. "Dus die gaan de biomassacentrale in. En mensen hebben last van bomen, denken ze, dus die moeten weg."

Kapvergunning weer invoeren

De bescherming die er nog is stelt volgens De Jonge weinig voor. "De gemeente Buren heeft ruim een half miljoen bomen. Er staan er ongeveer duizend op de lijst van bomen waarvan de gemeente het nodig vindt om die te beschermen. Die verhouding is helemaal zoek natuurlijk."

De partij wil daarom met een initiatiefvoorstel komen om de kapvergunning in Buren weer in te voeren. Van Someren ziet echter vooral de nadelen van dat systeem.

'Bomen groeien hier snel'

"De Betuwe is bomengebied", zegt hij. "Bomen groeien hier snel. Dan loop je tegen het probleem aan dat je veel aanvragen voor kapvergunningen krijgt die allemaal afgehandeld moeten worden, terwijl de meeste daarvan gewoon worden verleend. De reden waarom we een kapvergunning hebben is om bepaalde bomen te beschermen. Laten we die bomen gewoon op een lijst zetten."

In de andere buurgemeente Overbetuwe is vorig jaar -vijf jaar na de invoering van de bomenlijst- geconstateerd dat er inderdaad te veel bomen gekapt werden. Deze gemeente heeft de bomenlijst uitgebreid, aanvullende regels opgesteld en naast individuele bomen ook groenstructuren aangewezen die beschermd moeten worden.