Partij voor de Dieren Buren doet voor vierde keer mee aan verkiezingen Foto: SRC

Partij voor de Dieren Buren doet voor vierde keer mee aan verkiezingen Foto: SRC

BUREN - De Partij voor de Dieren Buren doet volgend jaar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen voor de vierde maal mee.

De kandidaten
De nummer 1 op de lijst voor Buren is Joop de Jonge. Hij was jaren actief bij de dierenbescherming en is al sinds 2010 raadslid in de gemeente Buren. Met volharding en humor weet hij dieren, natuur en milieu op de agenda te krijgen en fungeert hij als aanjager van andere politieke partijen.
 
Volgens De Jonge is er is nog veel werk te verzetten om Buren dier-, natuur-, en milieuvriendelijk te maken. Zo is er bijvoorbeeld sprake van extreem dierenleed in de (mega) stallen, en holt de biodiversiteit achteruit door het veelvuldige gif gebruik in de fruitteelt en in de laanboomteelt.
 
De nummer 2 op de lijst is Zwanny Naber. Zij is Landelijk Vakbondsbestuurder FNV en burgerraadslid van de Partij voor de Dieren, actief in klimaat en Sociaal Domein.
 
De nummer 3 is Liesbeth van Seumeren. Zij is sinds 2020 actief lid van de PvdD en heeft een achtergrond in de ICT en onderwijskunde.
 
Dieren, natuur en milieu
In Buren staat de Partij voor de Dieren al 12 jaar voor haar planeetbrede visie waarbij de belangen van alle levende wezens worden meegenomen, net als in de Tweede Kamer en in alle Provinciale Statenfracties, waterschappen en gemeenteraden waar de partij vertegenwoordigd is.
 
De Partij voor de Dieren wil een duurzaam, groen, diervriendelijk en zorgzaam Buren. Zo wil de partij dat er in Buren een nota dierenwelzijn komt, een kapvergunning geïntroduceerd wordt, bermen en sloten ecologisch beheerd worden, Natura2000-gebied beheerd wordt zoals bedoeld (vogelbeschermingsgebied) en megavarkenshouderijen zoals de Knorhof geen kans meer krijgen.

Op 21 november stellen de leden van de partij op het congres de kandidatenlijsten vast. Ook het conceptverkiezingsprogramma wordt aan de leden voorgelegd op het congres en zal binnenkort worden gepubliceerd.

Deel dit artikel