Brief B&W Buren over grafrechten zorgde voor onrust, nu excuusbrief Foto: SRC

Brief B&W Buren over grafrechten zorgde voor onrust, nu excuusbrief Foto: SRC

BUREN - Een brief van burgemeester en wethouders over grafrechten voor graven voor onbepaalde tijd op één van de algemene begraafplaatsen heeft voor veel onrust gezorgd in de gemeente Buren.

Voor dit soort graven is éénmalig onderhoudsrecht betaald, dit is een bijdrage in de kosten voor het onderhoud van de begraafplaatsen. Volgens de brief heeft de raad besloten dat er vanaf 2030 opnieuw onderhoudskosten betaald moeten worden. De gemeenteraad gaat als het ware aanvullende voorwaarden aan de oude voorwaarden stellen.

Beleidsplan 2020
In het beleidsplan dat in 2020 door de raad is vastgesteld, is opgenomen dat er:

  • Op gedeeltes van de oude begraafplaatsen zijn een groot aantal graven aanwezig  met rechten voor onbepaalde tijd. In 1999 zijn de laatste graven voor onbepaalde tijd uitgegeven. Het grafrecht tarief is destijds vrijwel ongewijzigd over gegaan naar een grafrecht voor 30 jaar. In dit tarief is ook een deel opgenomen voor het onderhoud van de begraafplaatsen. Het grootste deel van de graven met deze rechten liggen al langer dan 30 jaar. Voor deze graven wordt dus geen onderhoud meer betaald.
     
  • De nabestaanden/belanghebbenden maken wel gebruik van de aanwezige voorzieningen zoals de parkeerplaats, de paden en de watertappunten. Ook ligt  hun graf op een keurig onderhouden groene begraafplaats, aldus de gemeente.
     
  • Op veel oudere grafvelden zijn alleen staande stenen of mogelijk zelfs nooit grafbedekking aanwezig geweest. Formeel is het onderhoud van de graf locatie voor de rechthebbende, maar zonder liggende steen wordt dit voor de rechthebbende een regelmatige taak om het graf onkruidvrij te houden.

De gemeente geeft aan dat in de loop der jaren dit onderhoud door de rechthebbende achterwege is gebleven, waarna deze grafvelden door de gemeente zijn ingezaaid of met grind zijn bedekt om het aanzien van deze grafvelden te verbeteren.
 
Deze graven zijn dus onderdeel geworden van het onderhoud van de begraafplaats maar hier wordt door de rechthebbenden niet aan meebetaald. Om de rechtsongelijkheid tussen de verschillende graven (rechthebbenden die wel en rechthebbenden die niet betalen voor onderhoud) op te heffen wordt voorgesteld om vanaf 2030 bij graven met rechten voor onbepaalde tijd onderhoud in rekening te brengen.
 
Er is gekozen voor 2030 omdat daarmee de laatste uitgegeven graven met rechten voor onbepaalde tijd dan ook 30 jaar aanwezig zijn, net als de hierna uitgegeven graven met rechten voor bepaalde tijd.
 
Bij de brief zat een formulier waarin gevraagd werd of de rechthebbende wilde laten weten of de gegevens uit de administratie van de gemeente nog actueel zijn. Tevens de vraag om de gegevens aan te vullen. Op dit zelfde formulier stelde de gemeente de vraag of men de rechten wil behouden. Op het moment dat de kosten bekendgemaakt worden kunnen de belanghebbende alsnog besluiten om het graf niet aan te houden.

Grafrechten niet behouden
Wanneer er wordt besloten om het graf niet te behouden, dan krijgt de gemeente het graf terug waardoor het mogelijk geruimd kan worden mocht het nodig zijn. Het ruimte van het graf wordt door  van de begraafplaats gedaan zonder ritueel.  Wat men dan vaak nog aantreft, zijn enkel delen van het skelet. Deze stoffelijke resten worden in een verzamelgraf bijgezet op de desbetreffende begraafplaats.

Een verzamelgraf kan ook vol raken maar vaak is de gekozen locatie zodanig dat het makkelijk is uit te breiden. Als dat niet lukt wordt er een nieuw verzamelgraf op een andere plaats op dezelfde begraafplaats.
 
Motie aangenomen
Tijdens de raadsvergadering van 13 juli is er unaniem een motie aangenomen die opgesteld was door de PCG en VVD. In de motie werd opgeroepen aan het college om de belanghebbende opnieuw en zo snel mogelijk te informeren per brief en daarin duidelijk te vermelden dat de brief bedoeld is voor duidelijkheid en controle in de gemeentelijke administratie.

In de brief moet ook uitgelegd worden dat er geen sprake is dat belanghebbenden overhaast een heroverweging zouden moeten maken over het behoud van het grafrechten. Alle belanghebbenden kunnen dus opnieuw een brief van de gemeente over dit onderwerp in de brievenbus verwachten.

Wethouder Neven heeft toegezegd dit te zullen doen.

Deel dit artikel