Ankeiler: Inwoners van Rivierenland hebben in 2021 gemiddeld 79 kilo restafval per inwoner geproduceerd. Dat meldt afvalinzamelaar Avri op basis van voorlopige cijfers.

- Inwoners van Rivierenland hebben in 2021 gemiddeld 79 kilo restafval per inwoner geproduceerd. Dat meldt afvalinzamelaar Avri op basis van voorlopige cijfers. De Rivierenlanders hielden daarmee drie kilo per inwoner minder over dan vorig jaar.

In totaal heeft een gemiddelde inwoner een kleine 500 kilo huishoudelijk afval per jaar. Een heel groot deel wordt dus hergebruikt. Het is de bedoeling dat dit de komende jaren nog meer wordt, waardoor er uiteindelijk helemaal geen restafval meer overblijft.

Oorspronkelijk was de doelstelling om dit jaar op 75 kilo per inwoner uit te komen. Maar in de coronatijd is de sterke daling van de hoeveelheid restafval afgevlakt. Ook blijken grondstofstromen zoals plastic, papier en textiel behoorlijk vervuild te worden, waardoor het alsnog restafval wordt.

Toch doet Rivierenland het landelijk gezien heel netjes. Met name in grote steden wordt het afval slecht gescheiden. In Gelderland zit de regio volgens de laatste gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek in de middenmoot. Er zijn gemeenten die al onder de 40 kilo restafval zitten, maar ook gemeenten die nog ruim boven de 200 kilo uitkomen.

Inzamelen incontinentiemateriaal

Per 1 januari wordt in vier gemeenten van Rivierenland een belangrijke stap gezet om het restafval verder terug te dringen. Tiel, Neder-Betuwe, West Betuwe en Zaltbommel beginnen met het apart inzamelen van luiers en ander incontinentiemateriaal. Hiervoor zijn aparte containers geplaatst die met een afvalpas geopend kunnen worden.

Het gebruik van de containers is gratis, behalve in Neder-Betuwe waar een inworp 50 cent kost. Inwoners van de vier gemeenten gaan per huishouden tussen de vier en zeven euro extra betalen voor deze service. De kosten zijn bijvoorbeeld voor een kleine gemeente als Tiel met 10 containers beduidend lager dan voor het uitgestrekte West Betuwe dat 30 nieuwe containers heeft.

Het is nog niet duidelijk hoeveel het gescheiden inzamelen van incontinentiemateriaal gaat schelen in de hoeveelheid restafval die wordt geproduceerd. Dit is ook afhankelijk van de vervuiling van de containers. Als er te veel ander afval in komt, wordt de lading afgekeurd en alsnog verbrand als restafval.

Deel dit artikel