Ankeiler: Het besluit van de provincie Gelderland om te stoppen met het project voor de verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen leidt tot diepe teleurstelling en frustratie bij betrokken ondernemers en politici in de regio.

- Het besluit van de provincie Gelderland om te stoppen met het project voor de verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen leidt tot diepe teleurstelling en frustratie bij betrokken ondernemers en politici in de regio. De ogen zijn nu op het Rijk gericht maar of en - zo ja - wanneer Den Haag mee gaat doen, is nog volstrekt onduidelijk.

"Het Rijk krijgt nooit meer zo'n goedkope brug", begint de Kesterense ondernemersvoorzitter Eric Damme positief. Maar na veertien jaar in een commissie gezeten te hebben om een oplossing voor het verkeersknelpunt rond de Rijnbrug te bewerkstelligen, is zijn teleurstelling groot.

Dinsdag besliste Gedeputeerde Staten om de stekker uit het project voor de verbreding van de Rijnbrug te trekken. De kosten nemen volgens de berekeningen voor de provincie met 30 miljoen toe, bovenop de ruim 42 miljoen die al was toegezegd. Dat staat niet meer in verhouding tot de mate van oplossing van het probleem, vindt de provincie. Want enkele jaren na de verbreding ontstaat waarschijnlijk weer een nieuw fileknelpunt op de tweebaansweg even ten noorden van de brug.

'In 2015 hadden we het al voor elkaar'

Damme is het hier volstrekt mee oneens. "Die dertig miljoen staat in geen verhouding tot de economische schade voor ondernemers, de leefbaarheid voor de inwoners, de CO2-uitstoot van de files", zegt hij. "Het is zo schrijnend. In 2015 hadden we het al voor elkaar met de provincie. De onderzoeken hebben zoveel geld gekost. En nu worden na veel politiek getreuzel de opgelopen kosten aangevoerd om het af te blazen. Het is van den gekke."

De voorzitter staat hierin zeker niet alleen. Daags voor de beslissing probeerden lokale partijen aan beide zijden van de brug met een brandbrief het besluit nog te keren. "Het is een enorme teleurstelling voor alle inwoners en ondernemers in onze gemeente, regio Rivierenland en regio Foodvalley", zegt wethouder Stefan van Someren van Neder-Betuwe. "Ook al komt het niet geheel onverwachts. We hebben de laatste weken op alle mogelijke manieren geprobeerd om een andere uitkomst te bewerkstelligen. Helaas nog zonder resultaat."

Hoewel de frustratie groot is, gaat de strijd voor verbreding door. "Nu moeten we richting Den Haag", zegt Damme. "Maar het Rijk heeft veel bruggen en wij komen dan waarschijnlijk onderaan het lijstje. Wat gebeurt er als de oude brug onveilig wordt verklaard en er geen zwaarder verkeer meer over mag. Dan is de schade helemaal niet te overzien."