Ankeiler: Relaunch uit Tiel kan weer aan de slag als zorgverlener. Dat heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laten weten.

- Relaunch uit Tiel kan weer aan de slag als zorgverlener. Dat heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laten weten. Eerder dit jaar moesten alle cliënten van het bedrijf overgedragen worden aan andere zorgverleners, omdat er volgens de inspectie geen goede en veilige zorg geleverd werd.

Nu voldoet de zorgverlener in ieder geval op papier wel aan de normen. De inspectie zegt scherp te gaan controleren hoe dat in de praktijk uitpakt wanneer Relaunch weer cliënten aanneemt.

Relaunch biedt opvang en hulp aan jongeren met een verstandelijke beperking, psychiatrische en andere problematiek. Het bedrijf is de opvolger van Job Lanceer, een zorgverlener die ontstond vanuit de brommerwerkplaats van Tielenaar Cok van den Heuvel.

Job Lanceer ging failliet nadat verschillende gemeenten de directeur van fraude betichtten. Door de rechter is vastgesteld dat er zorg gedeclareerd is die niet werd verleend. Van den Heuvel heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Ook met de Inspectie voor de Gezondheidszorg verschilde hij vaak van mening over de kwaliteit van zijn onorthodoxe zorgverlening.

Zorg op veel punten verbeterd

In januari van dit jaar sommeerde de inspectie Van Den Heuvel om drie cliënten in het kader van de Wet langdurige zorg over te dragen aan collega-zorgverleners. Er waren flinke verbeteringen nodig voordat er weer cliënten aangenomen mochten worden.

Volgens de inspectie is dat nu gebeurd. Zo heeft de bestuurder nu de nodige opleidingen gevolgd of volgt hij die nog. Ook voor het geven van medicijnen. Daarbij is hij van plan deskundig personeel in te schakelen. Relaunch zegt verder toe voortaan de dossiers van cliënten en hun risico's goed bij te zullen houden en wettelijk vertegenwoordigers van cliënten bij de zorg te betrekken.

Zie ook:

Inspectie grijpt opnieuw in bij jeugdhulpverlener in Tiel

Deel dit artikel