Ankeiler: Afvalinzamelplaatsen in Tiel, Neder-Betuwe, West Betuwe en Zaltbommel worden binnenkort uitgebreid met een container voor incontinentiemateriaal en luiers.

- Afvalinzamelplaatsen in Tiel, Neder-Betuwe, West Betuwe en Zaltbommel worden binnenkort uitgebreid met een container voor incontinentiemateriaal en luiers. Vanaf 1 januari wordt dit materiaal apart ingezameld om gerecycled te worden.

In het streven om minder restafval te produceren is het gescheiden ophalen van incontinentiemateriaal een langgekoesterde wens in Rivierenland. Met het openen van een nieuwe luierrecyclinginstallatie bij ARN in Weurt is dit ook mogelijk geworden.

Inworp gratis

De gemeenteraden van Tiel, Neder-Betuwe, West Betuwe en Zaltbommel hebben besloten op het voorstel van afvalinzamelaar Avri in te gaan om verspreid over de gemeente semi-ondergrondse containers te plaatsen om de luiers in te zamelen. Deze worden geopend met een bewonerspas, maar de gebruikers hoeven er niet apart voor te betalen.

De locaties van de containers zijn in overleg met de gemeenten bepaald. Ze sluiten in de regel aan bij de andere inzamelcontainers voor huisvuil of grondstoffen zoals plastic, glas en textiel.

Zie ook: Tiel kiest voor recycling maar ziet liever wasbare luiers