Druk op sociale huur in Tiel groeit, corporaties willen meer nieuwbouw - RegioTV Tiel
Ankeiler: Het knelt behoorlijk in de verhuur van sociale huurwoningen in Tiel. En dat dreigt de komende jaren te verergeren. Er moet dus veel meer sociaal gebouwd worden.

TIEL - Het knelt behoorlijk in de verhuur van sociale huurwoningen in Tiel. En dat dreigt de komende jaren te verergeren. Er moet dus veel meer sociaal gebouwd worden. Die boodschap brachten de woningcorporaties Kleurrijk Wonen en Thius dinsdag aan de Tielse gemeenteraad.

In de stad zijn ruim negenduizend mensen ingeschreven bij een van beide corporaties. Dit aantal groeide het afgelopen jaar met 5 procent. Lang niet iedereen is actief op zoek naar een woning. In 2020 reageerden 1900 mensen op een beschikbare woning. Uiteindelijk werden er 450 verhuurd.

Gemiddeld waren er in 2020 meer dan honderd reacties op een beschikbare woning. Dit aantal is 15 procent hoger dan in 2019. De gemiddelde wachttijd in Tiel is opgelopen tot 7,4 jaar. Dat is de tijd dat iemand gemiddeld ingeschreven staat voor er een woning wordt toegewezen.

Omdat lang niet alle ingeschrevenen actief op zoek zijn naar een woning is de gemiddelde zoektijd, vanaf het moment dat iemand voor het eerst reageert totdat deze een woning krijgt aanmerkelijk korter: ruim anderhalf jaar.

Druk bijzondere doelgroepen neemt toe

Maar dit is al langer dan gemiddeld in de regio en het dreigt de komende jaren snel op te lopen, stellen de corporaties. De druk van mensen die met urgentie een woning nodig hebben, neemt enorm toe. Dat kunnen bijvoorbeeld statushouders zijn, mensen die uit instellingen uitstromen of om sociale of medische redenen voorrang krijgen.

Afgelopen jaar ging zo'n 25 procent van de nieuw verhuurde woningen naar de bijzondere doelgroepen maar dat loopt dit jaar al op tot 40 procent. Mensen uit deze groep laten meestal geen woning achter, net als de 1150 starters die in Tiel actief opzoek zijn naar een woning.

Nieuwe woningen nodig

Er moeten dus nieuwe woningen komen. Momenteel staan er voor de komende jaren ongeveer honderd in de planning. Maar dat is bij lange na niet genoeg, stellen de corporaties.

Ze willen dat Tiel bij het ontwikkelen van nieuwe woningbouwplannen, zoals op het veilingterrein of de uitbreiding van Passewaaij, dus een groter deel aanwijst voor sociale huur. Of dat ook gaat gebeuren is de vraag.

De afgelopen jaren is er in Tiel juist bewust gewerkt aan het verlagen van het aandeel sociale huurwoningen. Dit is met 36 procent (6500 woningen) relatief hoog in de stad. Regionaal wordt een aandeel van 30 procent nagestreefd. Gezien de huidige druk op de huursector is dit beleid een verkeerde beslissing geweest, stellen de corporaties.

Deel dit artikel