Drijvend zonnepark mag er komen, Raad van State wijst bezwaren af - RegioTV Tiel
Ankeiler: Het bedrijf K3Delta mag een drijvend zonnepark aanleggen op het Lingemeer bij Ommeren.

LIENDEN - Het bedrijf K3Delta mag een drijvend zonnepark aanleggen op het Lingemeer bij Ommeren. De Raad van State heeft het hoger beroep dat omwonenden hebben ingesteld tegen de verleende vergunning woensdag ongegrond verklaard.

Het gebied Lingemeren wordt gebruikt voor zandwinning. Voor de verdere ontwikkeling wil het bedrijf eilanden en een drijvend zonnepark aanleggen van 6,5 hectare. Dit kan stroom leveren voor installaties die gebruikt worden bij de zandwinning en deels voor de omgeving.

Twijfels bij omwonenden

De gemeente Buren verleende in 2019 de vergunning voor het project. Omwonenden, verenigd in de vereniging Natuur & Milieu Lingemeer en omgeving, maken bezwaar. Ze vinden dat er niet goed nagedacht is over de inpassing in het landschap, de effecten op de waterkwaliteit, bodem en natuur.

Ook hebben ze twijfels bij de veiligheid van het opwekken, opslaan en transporteren van de energie en het magnetisch veld dat daarbij zou ontstaan. De rechtbank had deze bezwaren al eerder afgewezen.

In mei heeft de Raad van State nog een beroep van de vereniging tegen de verdere ontgronding van het gebied afgewezen. Hierin is vastgesteld dat het ontwerp met drijvende eilanden juist gunstig is voor diverse soorten vissen, vogels en amfibieƫn. Er blijft volgens de Raad van State ook voldoende ruimte voor soorten die een andere leefomgeving nodig hebben.

Deel dit artikel